Sad i yndlingslænestolen og lyttede fascineret til Sir Ken RobinsonTED. Er vi i skolesystemet i gang med at slå kreativiteten ihjel? Jeg har vist altid været overbevist om at der skal være plads til kreative produktioner og kreative tilgange til de faglige mål, men ikke desto mindre har jeg også måttet erkende at jeg ikke besidder en engels tålmodighed, og at jeg ofte må tage mig selv i hurtigt at blive opgivende over for elever der ikke umiddelbart ’passer ind’ og ikke altid holder sig inden for rammerne af hvad den enkelte opgave eller mine timer generelt eller hele den gymnasiale uddannelse kræver af ham/hende. Efter at have lyttet til Ken Robinson i 20 minutter har jeg nu fået en ny vinkel at anskue de elever fra som jeg altid har anset for ’problematiske’. Brug 20 minutter på videoen her, få inspiration – og et godt grin!

EP