Vi lavede i dag den gloseøvelse eleverne efterlyste sidste gang. Jeg havde skrevet de mest centrale af de begreber vi har arbejdet med i forbindelse med teorien ind i en ’random word chooser’ i SMARTBoardet, og efter af have givet eleverne ca. 10 minutter til individuelt at skrive et par stikord ned til hver af gloserne (de måtte spørge både sidemanden og mig hvis de var i tvivl) lavede vi en speed-dating session hvor eleverne blev parret, og hvor jeg nu valgte et ord på ’random word chooser’ som eleverne forklarede for hinanden. De skiftede partner efter af have forklaret to ord for hinanden. Vi samlede slutteligt op med at høre om der var ord hverken de selv eller deres partner kunne forklare præcist.

Herefter gik vi i gang med at brainstorme på MAUS. Først arbejdede vi kort med nogle gængse bevægelsesverber og nogle gængse adjektiver der knytter sig til dyrene hund, kat, mus, gris og frø (som alle optræder i MAUS), og herefter talte vi om hvilke andre kvaliteter eleverne forbinder med disse dyr.

Jeg havde scannet bogens omslag ind i SMARTBoardet også, og den næste opgave var at læse forsiden: Hvad så eleverne? Hvordan ville de karakterisere genren? Hvad forventede de sig af denne bog? Og så gættede vi lidt på hvorfor mon Spiegelman har valgt at portrættere sine karakterer som katte, mus og andre dyr. I den forbindelse var det meningen at vi skulle have talt lidt om propaganda, og her ville jeg faktisk have vist dem denne tegnefilm fra Looney Toones (men det nåede vi desværre ikke).

I stedet nåede vi at kigge lidt symbolikken knyttet til følgende ord: Atropomorphism, eyes, cats and mice, masks, circles/moons, smoke stream (also from Art’s cigarette) and trains.
Endeligt nåede vi at læse introduktionen til MAUS hvor vi møder Art som barn og Vladek Spiegelman der fremsætter en ret barsk holdning til hvad venskab er. Vi diskuterede her hvad vi lærte om Art og Vladek, og vi diskuterede hvilke konflikter vi kan forestille os Art vil opleve i produktionen af sin bog.

Jeg har bedt eleverne læse kapitel 2 af MAUS til næste gang og bedt dem forsøge at dele kapitlet ind i afsnit.

EP