At lade eleverne møde hinanden, to og to som derefter skifter til nye par, i korte og koncentrerede møder, giver mulighed for en masse samtale (både på fremmedsprog eller modersmål) og en masse meningsudveksling. Her kommer nogle forslag til hvad speed dating kan bruges til:

  1. Som gloseøvelse. Eleverne skal lynhurtigt forklare en glose for hinanden. Du kan jo lade gloserne afsløres en efter en på smartboardet. Når en glose er forklaret, finder eleverne nye partnere og forklarer enten samme glose eller en ny glose. Det giver nok god mening at lade eleverne forklare de samme gloser et par gange, men med nye partnere.
  2. Besvarelse af arbejdsspørgsmål. Hvert par får ganske kort tid til at besvare et arbejdsspørgsmål inden de rykker videre til en ny partner med hvem de skal diskutere det næste spørgsmål. I kan samle kort op på klassen til sidst.
  3. Løsning af grammatisk problem. Kan bruges til fejlsætninger eller oversættelse. Giv hvert par en fejlsætning de skal løse, eller en sætning der skal oversættes. Eller de kan forklare forskellige grammatiske regler for hinanden i deres par.
  4. Brainstorms. Ved at brainstorme med forskellige partnere får eleverne mulighed for at fortælle både egne og andres ideer om et emne videre.
  5. Til repetition. Eleverne skiftes til med nye partnere at repetere begreber og koncepter som de er blevet introduceret for.
EP