Måske er det ikke altid læreren der behøver at finde materialerne, og måske er der faktisk materialer derude som eleverne meget lettere kan forstå end det vi lige giver dem. Hvad med at prøve at få eleverne til selv at finde materialerne til en givent emne (tak, i øvrigt, til Claus Jensen for ideen her).
Forklar eleverne at de skal undervises i et bestemt emne, f.eks. et bestemt grammatisk område, en litteraturhistorisk periode, noget om sproghistorie, hvordan man skriver en litterær analyse, eller hvad ved jeg, og fortæl dem så det er deres opgave at finde de 3 bedste videoer på youtube som forklarer dette emne (eller de tre bedste artikler på nettet). Gør det til en lille konkurrence. Du kan bede eleverne sende dig deres links til deres materialer inden og vælge det ud du synes er bedst – måske endda også vælge nogle af de materialer ud der slet ikke holder. Brug så disse materialer som udgangspunkt for undervisningen. Spørg eleverne hvorfor de netop mener at disse materialer er særligt gode, og du som lærer er selvfølgelig garant for at det faglige indhold i videoen er i orden. Du kan også vise nogle af de mindre gode materialer og forklare hvorfor disse ikke holder. God fornøjelse, og giv lyd hvis du har eller får erfaringer med dette som du vil dele.

EP