2) Symboler. I grundforløbet i dansk, som vi kører parallelt i alle grundforløbsklasser, introducerer vi begrebet symbol. Jeg bruger i denne sammenhæng Astrid Saalbachs novelle ’Kødet’, som jeg denne gang brugte en CL-øvelse til at gennemgå. Eleverne sad i grupper af 4 med et stykke A3 papir i midten. Hver elev havde et hjørne hvor han/hun nu skulle skrive alle de symboler som han/hun mente var at finde i ‘Kødet’. Efter et par minutters individuel brainstorm præsenterede hver elev i gruppen et symbol, og var de andre enige i at dette rent faktisk var et symbol (og kunne de diskutere sig frem til et par mulige betydninger af dette symbol), måtte de skrive symbolet i midten af papiret. Efter ca. 10-15 minutters gruppediskussion samlede vi op på klassen hvor grupperne på skift præsenterede et symbol de var blevet enige om, og hele novelleanalysen foregik altså ud fra gennemgangen af disse symboler. Ikke den klassisk strukturerede novellegennemgang, I know, men det fungerede! Timen sluttede af med at eleverne selv skulle finde en video (musikvideo eller reklame) på Youtube, uploade denne i klassens Facebookgruppe med nogle kommentarer til hvilke symboler optræder i videoen, og hvad disse repræsenterer. Tak til Stinna for denne Facebook-idé.
EP