10) Brobygning og ambassadører. På gymnasiet hvor jeg underviser, har vi i halvandet års tid arbejdet med et brobygningsprojekt med kommunens folkeskoler hvor elever fra gymnasiet bliver sendt ud til omkringliggende folkeskoler for at undervise i et bestemt emne. Jeg har to gange sendt elever afsted, og en tredje runde er i planlægningsfasen mens jeg har kolleger der flere gange også har haft elever ude at undervise eller haft besøg af folkeskoleelever der er blevet undervist af vores elever på gymnasiet. Projektet har kørt således at mine kolleger og jeg sammen udarbejdede et katalog over timer vores elever kunne udbyde. Folkeskolerne kunne så ønske fra katalogets undervisningstimer eller –sekvenser. I dansk er det blandt andet en time om udviklingen af fjernsynets nyhedsformidling, en time om kortfilm, i engelsk tilbyder vi både timer i grammatik, introduktion til Shakespeare eller filmanalyse f.eks. med udgangspunkt i Sex and The City.
Projektet har kørt så det enten er en hel klasse der er sat på at komme ned og undervise, eller at det blot er frivillige elever. Folkeskoleeleverne, siger evalueringen, har været meget positivt stemt over for at se nye ansigter i klasselokalet, og gymnasieeleverne oplever det at være formidlere af det stof de har arbejdet med på en anden måde end i deres normale klasselokale. Og så lærer de bare helt forrygende meget af at skulle forklare og tilrettelægge stoffet for andre. Folkeskoleeleverne får på denne måde også stiftet bekendtskab med gymnasiet, og når de senere skal i officiel brobygning hos os eller måske starte på gymnasiet, kender de oven i købet et par ansigter. Det har været en ren succes for alle parter.
EP