Jessica Westhead: And Also Sharks

11) Blog med Jessica Westhead og video-hilsner begge veje. Jeg ved godt at jeg efterhånden har nævnt denne blog en del gange, men det var altså en succes (hvis jeg selv skal sige det). Ikke bare fordi blog-mediet giver eleverne muligheder for at komme til orde på en anden måde end i den daglige undervisning, og ikke bare fordi eleverne får mulighed for at skrive i et kortere og mere personligt og autentisk format end de klassiske stile (som ofte er de eneste skriftlige produkter vi ser fra dem), men fordi vi i blog-processen virkelig fik øje på at vi ikke var reducerede til at være i et klasselokale med 4 vægge. Bloggen gav os muligheden for at sprænge lokalets rammer og nå en verden uden for skolen.
Måske skal vi som undervisere ikke være så forhippede på at det der sker i klasseværelset, bliver i klasseværelset, men at vi faktisk kan vække en motivation i eleverne ved netop at sætte dem i forbindelse med en verden udenfor.
I det kommende år (faktisk lige efter juleferien) sparker jeg et nyt blog-projekt i gang. Denne gang med en 1.g i dansk hvor vi skal til at i gang med værklæsning. Jeg forestiller mig at bloggen er et forrygende refleksionsværktøj i denne sammenhæng som kan synliggøre elevernes læseproces – og fastholde dem i den. Vi skal læse Lars Husums Mit venskab med Jesus Kristus, og jeg påtænker at stikke små blogopgaver ud løbende som eleverne så skal poste om. Jeg vender selvfølgelig tilbage når projektet er løbet af stablen.
Og det var så slut på årskavalkaden med highlights fra mit år som underviser. Vi høres ved i 2012.
EP