Det er efterhånden ikke så nyt at tale om flipped classroom hvor eleverne får de klassiske lærerforedrag serveret hjemme som lektie, og hvor tiden på klassen i stedet for bruges til at løse opgaver og på at sikre sig at de nødvendige kompetencer er erhvervet. For litteraturundervisningen synes jeg i og for sig ikke der er noget nyt i dette. Man kan vel sige at vi som udgangspunkt altid læser teksterne hjemme og diskuterer analysen og fortolkningen på klassen – altså netop træner kompetencen i mødet mellem lærer og elev.

Anderledes forholder det sig måske med grammatikundervisningen hvor vi nok ofte forklarer grammatikken på klassen, eleverne løser opgaver hjemme som så efterfølgende rettes på klassen. Her kunne flipping the classroom måske tilbyde en ny måde at gøre tingene på. Jeg har til mine elever selv lavet nogle instruktionsvideoer omkring forskellige grammatiske problemstillinger. Dette gøres meget let ved en screenrecording med Screencast-o-matic af den SMARTBoardfil jeg alligevel bruger til at gennemgå emnet.
Jeg beder eleverne se videoen på Youtube hjemme (Screencast-o-matic giver dig mulighed for direkte upload til din Youtube-profil, og du behøver ikke engang oprette dig som bruger). På klassen giver jeg eleverne mulighed for uddybende spørgsmål hvis der var noget i videoen (og den tilhørende grammatikbog) de ikke syntes de forstod. Herefter kan vi gå i gang med at løse opgaverne på klassen, og jeg kan gå rundt og hjælpe eleverne. Det jeg måske KUNNE gøre, som jeg ikke har prøvet af endnu, ville være at lave nogle små quizzer der skulle løses samtidig med at eleverne ser filmen hjemme. Dette kunne jeg f.eks. gøre ved hjælp af ESLvideo som giver mulighed for at knytte nogle multiple choice-spørgsmål til en video. Pointen ville så være at jeg inden timen kunne forberede mig på hvilke elever har problemer med det grammatiske felt, og dem ville jeg kunne give mere opmærksomhed, ligesom jeg måske endda i forvejen ville vide hvor præcis problemet lå. Dette kunne også gøres ved at tilknytte et Google spørgeskema til dagens lektie, som du kan se Ramsey Musallam gøre her.

Jeg kunne selvfølgelig også følge samme princip i forbindelse med undervisning i f.eks. litteraturhistorie og optage mine lærerforedrag som eleverne så ser hjemme  i deres eget tempo, men egentlig synes jeg også her at min procedure ofte allerede har været ’flipped’. Jeg har ofte bedt eleverne læse i deres grundbøger om de litterære perioder, møde op på klassen og alle skrive et-tre centrale stikord fra dagens lektie på tavlen. Lektien har vi så i fællesskab gennemgået ud fra disse stikord.

Hvis du ikke selv synes du har tid eller overskud til at producere videoer for dine elever, kan du måske finde relevante videoer på Studieportalen, som har lavet rigtig mange af denne type instruktionsvideoer. Jeres skole kunne også købe en (dyr!) licens fra Restudy, et firma der netop specialiserer sig i ’pensum’ på video. Eller slutteligt kan du måske finde relevante videoer på Khan Academy. Du kan se Khan himself (manden som nærmest er blevet synonym med ’the flipped classroom’) fortælle om konceptet bag akademiet i en TED Talk fra 2011 her.
 
EP