Her kommer en lille øvelse som trækker på historie, men som jo selvfølgelig også er relevant for engelskundervisningen. En (historie)kollega (som også har engelsk som fag) fortalte mig at han gav sine elever denne komplette undervisningsplan fra en amerikansk lærer der gennemgår The Constitution med sin klasse. Eleverne skal nu læse lærerens plan og sitet som en kilde med henblik på at afdække hvad denne kilde siger om amerikanernes forhold til deres grundlov.

1. De er meget optaget af grundloven som et fælles dokument for alle amerikanere

2. De er meget optaget af, at grundloven sikrer dem mod overgreb fra regeringen

Når vi i Danmark ikke har samme fokus på vores grundlov i undervisningen, kan det så være udtryk for at vi har andre ting der skaber fællesskabsfølelse som amerikanerne ikke har? Hvilke?

(Man kan uden videre finde en stor mængde lignende hjemmesider om The Constitution).

Jeg forestiller mig at ideen kan overføres til andre sammenhænge også. F.eks. kunne man give elever undervisningsplaner for et litterært værk og ud fra dette bede eleverne etablere et fokus på teksten. Dette kunne måske være med til at skabe en bevidsthed om hvordan man lærer. Det fine ved at være engelsklærer er at der er uanede mængder at gode undervisningsplaner på nettet. Et enkelt Google-klik med ordet ‘lesson plan’, og der dukker detaljerede, varierede og sjove ideer op til grydeklar undervisning.

Stor tak til Thorkil for denne idé!

EP