Forleden afholdt jeg en workshop om produktion af digitale medieklip til opgaver og eksamen i engelsk. Det meste af min erfaring hermed kom dog fra dansk hvor mediespørgsmål skal være repræsenteret ved eksamen. Nu kan medieklip jo også indgå i eksamen i engelsk på STX, så her kommer et par tips og tricks til hvordan du så får sammensat dit medieklip:

Skal du bruge et uddrag fra en spillefilm eller en kortfilm som du har på DVD, kan du ’rippe’ denne ved hjælp af gratisprogrammet DVD Shrink. Programmet er ikke besværligt at gå til, og du kan altså bruge programmet til at få lige det klip fra filmen du ønsker. Du kan se en lille lyn-manual til programmet her.

Så længe klippene holdes i det lukkede klasserum og ikke flyder rundt på internettet, skulle der ikke være noget ulovligt ved det.

Selvom det rippede DVD-klip kan afspilles med gratisprogrammet VLC-player, kunne det måske være praktisk at investere 30 dollars i et konverteringsprogram der kan samle de rippede filer i en .avi-fil som kan afspilles af stort set alle afspilningsprogrammer. Dette ville nemlig også give dig (eller eleverne) mulighed for at sætte klippet ind i Movie Maker eller et andet filmproduktionsprogram. Hvorfor? Se nedenfor.

Et par forslag til brugen af medieklip/skærmbilleder:

  1. Du kan bruge rippede klip til at gennemgå en spillefilm I har set på klassen. Lav et antal mindre klip fra filmen (efter I har set den sammen), del klippene ud til grupper af elever, og bed grupperne lave en præsentation af deres udvalgte klip hvor de laver en analyse af klippet ud fra både indhold og filmiske virkemidler. De kan i præsentationen med fordel læne sig op af skærmbilleder, som let tages på de fleste computere med ’PrtSc’-tasten.
  2. Alternativt kan eleverne også sætte klippet ind i MovieMaker (eller et andet filmproduktionsprogram), skrue lidt ned for originallyden og indspille deres præsentationer ind over klippet.
  3. Du kan også bruge skærmbilleder som udgangspunkt for en klassesamtale af en filmanalyse. Jeg har f.eks. ladet elever se en kortfilm på Filmstriben.dk hjemmefra som lektie og bedt dem hver tage 3-5 gode skærmbilleder fra filmen som de synes var velkomponerede og/eller understøttede filmens tema. På klassen satte jeg eleverne i grupper af tre hvor de ud af deres 9-15 skærmbilleder nu skulle vælge de 3-5 allerbedste. Valget skulle naturligvis ske på baggrund af en diskussion i gruppen hvor hver elev præsenterede sine skærmbilleder med begrundelse for hvorfor de var blevet valgt, og hvilken relevans de havde for analysen af filmen. Endeligt samlede vi så op på klassen ved at grupperne på skift præsenterede et skærmbillede de var blevet enige om, og ud fra disse fik vi således også analyseret og fortolket hele filmen.
  4. Til eksamen kan du gemme det rippede klip på en USB-nøgle der udleveres med eksamensspørgsmålet. Sørg for at der står en computer til rådighed i forberedelsen hvorpå der er installeret VLCplayer, og undersøg lige for en sikkerheds skyld at det faktisk virker…
EP