De to sidste moduler inden vinterferien (som jo er nu her på Fyn) har vi næsten fået rundet forløbet om Digital Identities af.

Som jeg nævnede sidst, gav jeg eleverne filmen om SOPA fra Kahn Academy for som lektie, og de skulle skrive to af filmens argumenter ned. Denne film fik understreget for mange af eleverne hvad SOPA går ud på, men vi fik selvfølgelig også diskuteret hvilke bevæggrunde Kahn Academy kunne have for at være imod forslaget mens vi samlede op på de argumenter eleverne havde fundet hjemmefra.
Herefter uddelte jeg et lille ark med nogle af de ingredienser der kan indgå i en stilistisk analyse. Jeg er ikke helt tilfreds med resultatet endnu, så jeg lægger det ikke op. Brænder du derimod inde med en knaldgod model til stilistisk analyse, vil jeg dog hellere end gerne have fingre i den!
Nå, men ud fra de ’ingredienser’ jeg havde på arket, bad jeg nu eleverne selv finde (på) sætninger og fraser der kunne illustrere disse. De måtte altså selv opdigte sætninger eller finde eksempler på nettet. Disse blev  copy-pastet ind i en TodaysMeet. Efter ca. 10  minutter var der rigtig mange eksempler, og jeg bad nu eleverne se på den samlede TodaysMeet, udpege et eksempel og forklare hvordan de stilistisk ville beskrive eksemplet. (Var der tale om metafor, bogstavrim, slang, fillers…. Alt muligt var bare blandet sammen her).
Her skulle eleverne nu derhjemme prøve at finde så mange af de stilistiske elementer som vi havde talt om, som muligt, og da vi mødtes til vores sidste modul inden vinterferien, som faktisk var fredag fra kl. 13.55-15.30 (og jeg virkelig ikke havde forventet mig meget af den time), blev jeg svært overrasket over hvor mange nuancer i teksten eleverne faktisk havde set, og hvor godt de faktisk var i stand til at lave en sammenhængende stilistisk analyse af artiklen.
Vi gennemgik en ’how to analyse non-fiction’-model samtidig med at vi fyldte modellen ud med betragtninger fra Hey Zuckerberg-teksten.
Og så SKULLE det have været elevernes tur (men dagen og tidspunktet taget i betragtning ændrede jeg planen til noget SMARTBoard-grammatik): De SKULLE have leget eksamen 3 og 3 af 3 omgange, men det må vi gøre en anden gang.
Næste gang – lige efter ferien – er både mit sidste modul om Digital Identities og mit sidste modul med klassen inden jeg går på barsel, og her skal jeg på en eller anden måde have samlet op på de fokuspunkter der har været for emnet: Tilegnelse af nye gloser,  non-fiction analyse og diskussion af de problemstillinger SOPA berører.
Endeligt skal der være en lille munterhed i form af denne her video:

EP