Jeg begynder stille og roligt at tælle ned til jeg skal på barsel om en uge, og dette betyder at jeg kun har et modul tilbage med hver af mine klasser hvor vi skal have rundet igangværende emner af, så vikaren kan starte med tabula rasa.

På mit 3.g-hold har jeg kørt mit Canada-forløb, og her vil jeg samle op ved at eleverne har fået udleveret et hand-out med alle teksterne fra forløbet placeret tilfældigt på det digitale papir. Jeg har en tilsvarende SMARTBoard-fil hvor vi kan samle elevernes noter senere på klassen. Elevernes lektie er nu ganske enkelt at skrive nøgleord til den enkelte tekst, men samtidig også at tegne pile med tilhørende nøgleord til andre tekster inden for emnet som kunne være relevante at drage paralleller til. Når vi gennemgår dette på klassen (som en slags brainstorm), bliver det uden tvivl med et virvar af pile, men pointen er at eleverne også trænes i den sidste nogle gange lidt abstrakte fase af en mundtlig eksamen, nemlig perspektiveringen. Her har jeg altid sat pris på en klar og fokuseret perspektivering, som demonstrerer et overblik over ligheder og forskelle i en tematisk tilgang til et emne, og ikke blot er en demonstration af overfladisk gengivelse af andre tekster vi tilfældigvis har læst.
Du kan se hvordan mit opsamlingsark ser ud her eller under materialer – det er ganske simpelt.
EP