I dag havde vi så det store præsentationsmodul hvor grupperne præsenterede et emne de var sure over, præsenterede deres kampagne og nogle danskfaglige overvejelser i forbindelse med den kampagne.

De havde fået et helt modul (ud over den sidste halve time af modul 5) til at forberede både kampagne og præsentation, og du kan her se et par kreative bud på kampagner. Den ene gruppe var sure over hvor meget de sociale medier fylder i en almindelig teenagers hverdag, og den anden gruppe var sure – på den der Michael Bertelsens Uaktuelle Nyheder-måde – over hvordan forskellige medier ofte blæser ganske ubetydelige historier op og vægter nyhedskriteriet nærhed uproportionelt højt i forhold til fx væsentlighed og aktualitet.


Det var nogle fine præsentationer der kom på banen, og eleverne havde lagt sig i selen for netop at få argumentationen i deres fremlæggelser til at spille en væsentlig rolle – altså bruge de argumentationskneb og retoriske greb vi har talt om i de sidste par moduler.

Og det var så det så forløbet. Men det bliver ikke glemt, for vi fortsætter med at se på problemer under debat i Det Moderne Gennembrud.

EP