Det fine ved at være (dansk)lærer er at man kan prakke eleverne alle mulige kunstnere på som man selv er tosset med. Jeg er ret vild med Maren Uthaug, for hun får mig altid til at fnise højt af de genkendelige pindemænd og -damer hun tegner i Politikens stribe Ting jeg gjorde, og hendes roman Og sådan blev det, som jeg netop har slugt, formåede at drage mig ind i et univers jeg overhovedet ikke troede jeg gad høre om. Så nu skal mine elever altså også stifte bekendtskab med hende på to moduler som en optakt til det foredrag vi skal høre med hende på Ringe Bibliotek d. 30. oktober.

Formål: Klassen skal opnå kendskab til Maren Uthaug som kunster på forskellige platforme (som blog-skribent, som stribetegner, som forfatter), og eleverne skal kunne nuancere hvordan der kommunikeres på disse platforme.

Eleverne skal kunne karakterisere tone og stil, og de skal kunne karakterisere forholdet mellem tekst og tegning med henvisning til teori om tegneserier, som den kommer til udtryk hos Scott McCloud i Understanding Comics, og lave en grundlæggende analyse af tegneseriemediet.

 

Modul 1

Samlet på klassen starter vi med at ’læse forsiden’ af Ellers går det godt – Tankestreger af Maren Uthaug. Hvad er elevernes umiddelbare forventning til indhold, tone, stil, og hvorfor? Hvad får de ud af titlen?

Herefter laver vi stationstræning hvor eleverne bruger 15-20 minutter ved hver station.

 

Station 1: Ellers går det godt + postkort

Bladr bogen igennem – og læs med. Hvilke centrale temaer er på færde i bogen?

Karakteriser forholdet mellem tegninger og tekst.

Og kig Maren Uthaugs postkort igennem: Hvilke centrale temaer er på færde? Karakteriser forholdet mellem tegninger og tekst.

Skriv betragtninger i den Padlet som læreren har lavet til emnet denne time

 

Station 2: Ting jeg gjorde (udvalgte striber fra Politiken)

Hvilke (hvis nogen) centrale temaer er på færde i striberne (kan man kategorisere dem alle under to-tre centrale temaer)?

Karakteriser forholdet mellem tegninger og tekst.

Hvorfor mon titlen på striben er Ting jeg gjorde?

Skriv betragtninger i den Padlet som læreren har lavet til emnet denne time

 

Station 3: Maren Blog

Læs et par udvalgte blogindlæg som ikke består af en stribe (i hvert fald ikke udelukkende) og ikke handler om Maren Uthaugs roman Og sådan blev det. Det kan give god mening at gå et års tid tilbage i blogindlæggene.

Karakteriser skrivestilen i indlæggene. Karakteriser hovedtemaerne der tages op i indlæggene. Se om disse temaer og denne skrivestil gør sig gældende for resten af bloggen også.

Skriv betragtninger i den Padlet som læreren har lavet til emnet denne time

 

Opsamling på klassen med udgangspunkt i Padlet

Kort lærerforedrag om Scott McClouds teori om forholdet mellem ikoniske og realistiske tegninger og om forskellige elementer i en analysemodel for tegneserier, bl.a. med udgangspunkt igen i Scott McCloud og denne lille artikel fra videnskab.dk

Brug www.stripgenerator.com til at lave jeres egen stribe under titlen Ting jeg gjorde – tænk over hvordan den på én og samme tid skal være personlig, men almengyldig.

 

De sidste 5 minutter

Læs forsiden af Og sådan blev det.

 

Lektien til næste gang

Læs hele romanuddraget af Og sådan blev det + færdiggør jeres stribe + hav striben klar til præsentation (d.v.s. udprintet).

 

Modul 2

Udstil striberne rundt om i klasselokalet, og gå til fernisering. Alle elever vælger to striber de synes særligt godt om, og skal være klar til at forklare hvad de synes om ved disse striber.

Opsamling på klassen: Var der særlige temaer der gjorde sig gældende? Var der en særlig tone/stil der kan siges generelt at karakterisere striberne? Hvad var interessant ved de striber I syntes særlig godt om?

I grupper af 4 skal eleverne lave mindmaps med karaktererne hvor det både fremgår hvordan de konkret er forbundet (altså hvilken relation de har til hinanden), men også hvordan de rent følelsesmæssigt er forbundet. Hvilke konflikter/harmonier er der imellem de forskellige karakterer?

Opsamling på klassen: Hvilken rolle spiller miljøet i forhold til de enkelte karakterer og deres indbyrdes forhold? Karakteriser fortælleren og synsvinklen. Hvilken rolle spiller disse? Hvad kendetegner sproget i romanen, og hvilken effekt har dette? Hvad er hovedmotiverne og hovedtemaerne?

Om lidt skal eleverne se Smagsdommerne fra DR2 om romanen (som desværre ikke længere er tilgængeligt): Hvis I var med i Smagsdommerne, hvad ville I så sige om romanen?

Se Smagsdommerne: Hvem var I enige med? Hvorfor?

Eleverne skal nu lave spørgsmål til Maren Uthaug som de kan stille hende til foredraget på Ringe Bibliotek d. 30/10. Mindst 2 gode spørgsmål hver om enten romanen, striberne eller bloggen.

Slutteligt hører vi et par af spørgsmålene på klassen – og så glæder vi os ellers til den 30. oktober.

EP