Som engelsklærer taler jeg tit med kolleger om at vi aldrig rigtig får læst hele værker mere. Vi læser som oftest kun uddrag. Før sommerferien beskrev jeg hvordan jeg på – synes jeg selv – snedig vis fik smuglet et hel roman ind som en del af elevernes årsprøve, men det var ikke et værk der blev arbejdet med på klassen. En anden god gang vil jeg måske skrive om hvordan vi kan gribe læsningen af et helt værk an. Indtil da kan man måske bruge Thug Notes til at sætte de værker hvis uddrag vi arbejder med i kontekst.

Thug Notes er en youtube kanal med videoer til masser af klassikerne i engelsk litteratur. Og nedenfor kommer tre forslag til hvordan videoerne kan bruges. Klik lige ind på Thug Notes – du bliver overrasket!

  1. Eleverne ser videoen om værket som optakt, og dette kan være en indføring der letter forståelsen. De kan efterfølgende tale om hvilke forventninger præsentationen har skabt til værket (eller uddraget af værket).
  2. Eleverne skaber selv hele historien i dispositionsform ud fra det uddrag I har læst. Herefter ser de Thug Notes og taler om ligheder og forskelle i deres story lines.
  3. Lav en analyse af hele set-up’et omkring Thug Notes. Hvilke forestillinger har eleverne om videoen når de ser fortælleren og hører ham tale? Og hvordan svarer dette overens med indholdet? Hvorfor mon det er iscenesat på denne måde? Og hvad siger videoen om vores stereotype forestillinger om tøjstil og sprog?
EP