For snart længe siden fulgte jeg en tråd på Facebookgruppen Engelskundervisere på de gymnasiale uddannelser om forskellige små opvarmningsøvelser under titlen ’..of the day’. Her var rigtig mange gode ideer til disse korte øvelser som enten kan bruges til grammatisk repetition (så man sikrer sig drypvis grammatisk refleksion), til ordforrådstræning eller til at få munden lidt på gled. Her kommer en lille opsamling af nogle ideer fra tråden blandet sammen med nogle af mine egne ideer.

  1. Dilemma of the day: Eleverne sættes i mindre grupper og diskuterer et dilemma a la Mads og Monopolet.
  2. Malapropism of the day: Eleverne får en sætning med en glose der hyppigt forveksles med en anden glose, og de skal nu spotte fejlen, forklare og rette til den rigtige glose. Jeg fandt engang et ark med malapropisms, og du kan se det her. Jeg kan desværre slet ikke finde kilden længere, så kender du den, vil jeg gerne vide besked. Flere kan findes her.
  3. Idiom of the day: Eleverne præsenteres for et løsrevet idiom, som de først diskuterer betydningen af i plenum. Herefter skriver de alle en lille tekst hvor idiomet indgår. Et par af teksterne kan læses højt eller postes i klassens Facebookgruppe.
  4. Grammar quiz of the day: Præsenter eleverne for tre sætninger der har et grammatisk koncept til fælles. Se flere detaljer her.
  5. News of the day: Eleverne har hjemmefra læst en artikel fra en engelsksproget avis, som de starter dagen med at genfortælle i grupper. Eventuelt kan man jo have inddelt klassen med forskellige fokus, så nogle skal finde en sportsnyhed, nogle en kulturnyhed, nogle en indlandsnyhed, nogle en udlandsnyhed etc. Ligeledes kunne man også inddele klassen efter nyhedskriterier, så nogle skal se efter en nyhed der vægter identifikation, andre efter sensation og andre igen efter væsentlighed osv.
  6. Dagens grammatiske skriveøvelse: Ved hjælp af Journal Jar får eleverne et tema de enten mundtligt eller skriftligt skal fortælle om, og her skal så indgå nogle bestemte relativpronominer, mindst et adjektiv og et adverbium dannet af samme adjektiv, mindst en passivkonstruktion eller mindst tre forskellige verbaltider osv. osv. osv.
  7. Mood of the day (tak til Kristine!): Som en lille hyggespreder kan I bruge 5 minutter på – i plenum – at nogle af eleverne giver deres humør denne time en karakter mellem 1 og 10, som selvfølgelig begrundes. Bare lige for at få munden lidt på gled.
  8. Homework of the day: Eleverne fortæller i par eller plenum om nogle forskellige lektier (ikke kun til denne time) som de har læst til dagens undervisningstimer.
  9. Poem of the day: Uden at digtet nødvendigvis skal sættes ind i litteraturhistorisk kontekst eller dissekeres gennem arbejdsspørgsmål, gruppearbejder, elevpræsentationer, lærerforedrag osv, kan du præsentere eleverne for et digt og bede om undrespørgsmål eller betragtninger i plenum. Dette fungerer som god træning til hvordan man egentlig for åbnet op for tekstlæsning af kompakte tekster, og elevernes begejstring for at læse litteratur styrkes fordi øvelsen bliver overskuelig, og fordi det er ok netop bare at byde ind med helt umiddelbare tanker.
  10. Quote of the day: Eleverne præsenteres for stærke citater af store mænd og i plenum diskuteres kort både form og indhold.
EP