Ukendt

Inspireret af dette billede, hvor en 6th grader skriver varmblodigt om bacon, har jeg tænkt at selve opgavestrukturen ikke var så tosset i forhold til at lære eleverne lidt om sætningsvariation. Eleverne skal skrive en sammenhængende tekst – i modsætning til opgaven på billedet – med sætninger hvor tre kun skal være korte og kun bestå af et ord i hvert sætningsled. Tre skal være ’compound sentences’, tre skal have subjektet først, tre et adjektiv først, tre et adverbium først, eller hvad jeg nu lige kan finde på som giver mening i sammenhængen.

Enten kan eleverne få en lille og meget monoton tekst skrevet af mig selv som så skal omskrives, eller jeg vil bede eleverne skrive en lille analyse eller et lille referat af en tekst vi arbejder med.

EP