afleveringI dag har jeg så påbegyndt det der skal være min nye rutine med mine to 1.g-engelskklasser. Altså, det er jo ikke fordi jeg aldrig har praktiseret genafleveringer før, men det har bare ikke været så systematisk. Men det bliver det nu! Jeg præsenterede planen for eleverne med henvisning til Hanne Leth Andersens ord om at det er den der retter, der lærer noget.

Eleverne har for en uges tid siden afleveret en analyse og fortolkning (på 4 elevtimer) af en scene fra Bowling for Columbine. Selvsamme scene havde eleverne også holdt oplæg for klassen om i forbindelse med et filmforløb vi netop har kørt, hvor vi har arbejdet med dokumentargenren og filmiske virkemidler. Deres stil skulle så faktisk være en omskrivning af deres mundtlige oplæg, og her havde eleverne også fået mulighed for vejledning i skriveprocessen på en studiemodul (timer øremærket omlagt skriftligt arbejde).

Jeg rettede udelukkende deres stile ved at markere (highlight) sproglige fejltyper vi har arbejdet med: Kongruensfejl og fejl i verbets bøjning er røde, stave- og glosefejl er grønne, fejl i adjektiv/adverbium er blå, ordstillingsfejl er pink og fejl i refleksive pronominer er gule. Andre fejl læste jeg let hen over medmindre sætningen helt faldt fra hinanden. I de tilfælde skrev jeg en kommentar: ”sætningskonstruktion – omskriv”. I min egen lille sorte bog skrev jeg også en karakter. Det gik meget stærkt med at rette disse opgaver på denne måde.

Til i dag havde jeg så skrevet nogle klare vurderingskriterier, og dem kan du se her. Mine elever har arbejdet en del med thesis statements og topic sentences, så det skulle være ret klart for dem hvad det er. Jeg havde delt eleverne ind i niveaudifferentierede grupper af 3, så eleverne i en gruppe ca. havde fået samme karakter for stilen, men det vidste de jo sådan set ikke. Og så havde jeg printet 2 eksemplarer af alle stilene ud, én til hvert af forfatterens gruppemedlemmer. Det var den helt oprindelige, ubeskrevne stil (så uden mine rettelser).

Eleverne skulle nu i dagens studiemodul, i deres grupper, læse hinandens stile grundigt, udfylde vurderingsarket og derefter give hinanden mundtlig feedback, dvs. hjælpe hinanden med at forstå kommentarer på vurderingsarket. Hver elev fik således to vurderingsark at arbejde ud fra, og disse nåede jeg lige at samle ind alle sammen og kopiere til mig selv inden jeg gav dem tilbage til eleverne.

Og så skulle de ellers i gang med at genskrive. Derudover har jeg også givet dem et ’fejlsætningsskema’, som skal afleveres sammen med den nye version af stilen, og her skal de copy-paste fejl (med mine highlights) fra deres stil, skrive rettelsen og forklare fejlen. De skal udfylde alle felter på arket medmindre de selvfølgelig slet ikke havde så mange fejl i deres opgave. Du kan se fejlsætningsskemaet under vurderingskriterierne her.

Når jeg skal rette stilene igen, vil jeg se på den feedback de har fået fra deres kammerater og hovedsageligt forholde mig til om der disse steder er sket forbedringer – og hvordan dette kommer til udtryk. Hele denne genafleveringsdel har jeg sat til 3 elevtimer, og jeg har sagt til eleverne at de får en samlet karakter for genafleveringen, hvor 1/3 vil være på basis af den første stil og 2/3 af genafleveringen.
Og nu rejser jeg på engelsklærerkursus til New York, så bloggen holder fri mens jeg er væk.

EP