milky waySom afslutning på det skriftlighedsforløb jeg nu kører med min naturvidenskabelige 1.g-klasse i engelsk, har jeg sammen sammen med klassens fysiklærer aftalt at lave et produkt hvor eleverne netop skal formidle viden fra deres fysikundervisning. Dette er jo ikke nogen ny tanke. Lige siden ny skriftlighed blev hipt (vel stort set samtidig med gymnasiereformen i 2005), har vi i gymnasieverdenen talt om at skrive på tværs af fagene, men det er godt nok sjældent før lykkedes for mig at gennemføre noget sådant uden for de obligatoriske opgaver eleverne skal skrive. Men her kommer altså en lille beskrivelse af opgavens engelskfaglige del.
Jeg introducerede eleverne for Bill Brysons A Short History of Nearly Everything: Først læste vi den første ca. halve side af introduktionen hvor eleverne især holdt fokus på hvordan Bryson fanger sin læsers opmærksomhed. Teksten er ikke så let, så jeg havde spækket den med gloser. Eleverne kunne udmærket se hvordan Brysons velkomst og lykønskning til læseren er med til at sætte læseren i centrum, ligesom måden hvorpå hans eksempler tager udgangspunkt i læseren selv (læserens egen krop og eksistens) har samme effekt.
Vi læste herefter den første halvanden side af kapitel 1, How to build a universe, hvor vi igen talte om de virkemidler Bryson benytter sig af for at fastholde læserens opmærksomhed og for at formidle emnet for en læser som ikke nødvendigvis har meget baggrundsviden om naturvidenskab. Vi sammenlignede direkte hvad Bill Bryson gør og IKKE gør i sin tekst, med hvad eleverne selv gør og IKKE gør i deres fysikrapporter til daglig. Fx bruger Bryson ikke formler, ingen udregninger, han skrive tal fuldt ud (og ikke opløftet i potenser), han sammenligner med hverdagens små almindeligheder, han anvender en bred vifte af værdiladede adjektiver osv osv.
Vi kunne selvfølgelig også lige have startet med denne her lille sang for at give eleverne et andet bud på fysikformidling.

Opgaven er nu for eleverne at skrive en engelsk stil om det emne som de i grupper arbejder med i fysik (hvor de arbejder med astronomi). I fysik har de lavet nogle video-afleveringer om disse forskellige emner, og de skal så nu formidles på skrift i engelsk. Jeg gennemgik denne skriftlige opgave med eleverne hvor de altså skal forestille sig at de skriver til en målgruppe som er meget lig deres engelsklærerinde. Du kan se opgaveformuleringen og spørgsmålene til de to dele af Bill Brysons tekst her eller under materialer. Resultatet er jeg spændt på, men eleverne smilede faktisk en lille smule over opgaven, og det gør de altså ikke over de ’normale’ stile jeg giver dem for.

EP