Skoleåret er startet igen, og efter en herlig lang ferie er du måske nu vendt tilbage med masser af energi og lyst til at prøve nye undervisningstiltag eller udviklingstiltag af, men hvad? Mangler du ideer til dette, så har jeg her fem forslag til nye tiltag du kan prøve af i det nye skoleår.
  1. Lad dig inspirere af Lars Henriksens indlæg om at undervise på Twitter fra IT i gymnasiet, og brug det enten i forbindelse med din egen klasse, eller brug det til at styrke samarbejdet med den lokale folkeskole.
  2. Lav løbende gennem dine timer 1 minuts refleksioner, som hjælper eleverne med at konsolidere læringen. Føler du dig rig, kan jeg også anbefale Sharon L. Bowmans The Ten-Minute Trainer: 150 ways to teach it quick and make it stick.
  3. Få skabt et netværk blandt dine kollegaer hvor I prøver Rasmus Kragh Wendelbos ide til at lege benspænd af, som han har postet på IT i gymnasiet. Her giver kolleger hinanden en didaktisk udfordring, som man har en uges tid til at løse. Efterfølgende mødes man og diskuterer udfaldet.
  4.  Om du er pjattet med ideen eller ej, er styrkelsen af elevernes innovative evner en del af bekendtgørelsen:
    ”Stk. 4. Uddannelsen skal have et dannelsesperspektiv med vægt på elevernes udvikling af personlig myndighed. Eleverne skal der for lære at forholde sig reflekterende og ansvarligt til deres omverden: medmennesker, natur og samfund, og til deres egen udvikling. Uddannelsen skal tillige udvikle elevernes kreative og innovative evner og deres kritiske sans.”

    Nogle fag har allerede fået indskrevet udviklingen af innovative evner i deres læreplaner mens andre nok snart får det. Hvis du ikke er i gang allerede, kan du jo starte i år med at lægge små innovative dryp ind i din undervisning. Få fx eleverne til at lave en dokumentarfilm om et fagligt emne I har arbejdet med (allier dig med en folkeskole eller anden gymnasieklasse, der skal være publikum på filmen); få eleverne til at lave en lille lærebog med både teoretisk indføring i et emne og tilhørende opgaver (måske skolen kan investere i at lærebogen faktisk trykkes og udgives hvilket blandt andet kan ske her). Eller få eleverne til at forberede en udstilling til det lokale bibliotek om en bestemt forfatter/en særlig litterær periode I har arbejdet med. Du kan finde meget mere inspiration til at få innovation ind i faget dansk her og ind i faget engelsk her.

  5. Arbejd med at få rettet stilebunkerne på en måde som både er sjovere, hurtigere og mere effektiv i læring. Du kan læse mine forslag til at omlægge rettelserne tidligere foretaget hjemme til tid med eleverne her. Grundtanken i disse forslag er at tvinge eleverne til at reflektere over deres produkter og over den feedback’en.
Rigtig godt skoleår!