pechaflickrTeflGeek postede for nylig dette indlæg på sin blog om det lille program PechaFlickr, som han gav et par solide ideer til brugen af. Du kender sikkert konceptet Pecha Kucha hvor man laver en præsentation bestående af tyve billeder/stikord og så taler ud fra disse 20 slides i 20 sekunder om hvert slide.

PechaFlickr følger konceptet, men her vælger Flickr 20 tilfældige billeder ud for dig ud fra et tema som du selv bestemmer. Og så afspilles billederne ellers i den hastighed du ønsker (som standard er billederne sat til at vise i 20 sekunder ad gangen, men under ’advanced options’ har du mulighed for at tilpasse både hvor mange billeder der skal vises, og hvor længe de skal vises.

Dette er jo – som TeflGeek også påpeger – et rigtig godt værktøj til at træne mundtlighed. Men det er altså også fint til at sætte nogle umiddelbare refleksioner i gang over et tema I har arbejdet med, eller en tekst I har læst, og derfor vil jeg også kunne bruge værktøjet i min danskundervisning. Dog skal man her være lidt kreativ med tema-ordene da der fx ikke er nok billeder på Flickr tagget ’Det moderne gennembrud’ til at kunne vise en hel serie. Her er fire ideer til at bruge PechaFlickr i undervisningen.

  1. Giv eleverne et tema på PechaFlickr, og sæt dem i par eller grupper af tre. Du kan vise slideshowet på projektoren på klassen så alle grupper taler om samme billeder, eller du kan bede dem åbne en computer og selv se billederne der. Du kan vælge om gruppen skal skiftes til at tale ud fra et billede, eller om et medlem i gruppen skal tale ud fra alle billeder, før den næste i gruppen får et nyt emne at holde et nyt lille foredrag ud fra. Fordelen ved at lade en elev tale om alle billeder er at eleven på den måde forhåbentlig får talt sig varm og ikke bare læner sig tilbage og trækker tiden i de 20 sekunder (eller hvor længe du nu har sat billederne til at vare) og siger ’jeg kan ikke finde på noget’. Denne måde at lave øvelsen på er en ren opvarmningsøvelse til fremmedsprog.
  2. Diskuter et eller flere af de helt centrale temaer fra en tekst som eleverne har læst, og sæt dette tema ind i PechaFlickr. Lad en eller flere elever (eller i grupper) fortælle om teksten ud fra billederne. Dette kunne fx være ’racism’ eller ’generation gap’. Dette er en fin måde få eleverne til selv at formulere opsamlinger på de pointer I netop har diskuteret.
  3. Skriv titlen på et forløb, fx ’Romanticism’, ’Sonnets’, ’Shakespeare’, ’Hip Hop’, ’Canada’ eller ‘Culture Clash’, og bed igen eleverne tale om disse billeder i forhold til de tekster I har læst, eller de temaer I har diskuteret inden for emnet. Samtidig med at en elev taler, kan en makker måske skrive centrale stikord fra dette foredrag ned (måske i en TodaysMeet), og dem kan I så sammen samle op på efterfølgende for at skabe en lidt mere struktureret opsamling.
  4. Brug PechaFlickr til skriveøvelser: I stedet for at lade eleverne tale om et tema i en tekst eller centrale vinkler i et forløb, så bed dem hver især skrive alt imens de ser billederne. Herefter kan de selvfølgelig læse deres tekster op for hinanden og se efter ligheder og forskelle i deres opfattelser af billederne.

Som jeg ser det, er fordelen ved denne form for øvelse at eleverne selvfølgelig tvinges til at tale/skrive, men også at eleverne måske ved hjælp af de lidt abstrakte billeder netop kan danne sig nogle alternative måder at tænke temaer I har diskuteret, ind i en sammenhæng, sådan lidt a la nogle af de innovative processer som fx Indexkompasset eller KIE arbejder med.