Cowboy Carter (og jeg nævner også Taylor Swift)

Musik og film fortæller de mig, mine 2.g elever, da jeg spørger, hvilke temaer de kunne tænke sig at arbejde med i engelsk. Efter min første indvendige rullen med øjnene (er det virkelig alt, hvad de kan strække det til, når de kommer med på råd???), besinder jeg mig alligevel og overvejer forslagene.

Film har vi haft (har de allerede glemt det?). Og jeg er musisk analfabet.

Men jeg har dog alligevel hørt lidt til polemikken om først Queen Bey’s cover og senere indholdet på hendes nye album, Cowboy Carter, som udkom 29. marts.

Så nu danner albummet rammen om et lidt famlende forløb på mit 2.g engelskhold. Grundtanken er, at eleverne skal bruge baggrundsviden fra vores tidligere forløb om American Values og The Harlem Renaissance til at anskue indholdet af albummet. Samtidig er der et fokus på at opnå bevidsthed om, hvordan man tilegner sig viden om et nyt emne, fx til hvis man nu skal skrive en større skriftlig opgave (SRP måske).

Forløbet skal munde ud i et analytical essay af (udvalgte sange fra) albummet.

her kan du hente 3-4 modulers forløbsplan (i grovskitseform) til Beyoncé og Cowboy Carter, hvoraf jeg stadig kun har udført modul 1. Derfor fremstår nogle af modulerne – særligt modul 4 – og nogle af øvelserne nok temmelig interimistisk.

Nåja, hvis jeg var en virkelig cool lærer, fandt jeg sikkert på en afslutning af forløbet med en eller anden parallel til Taylor Swifts spritnye album The Tortured Poets Department (som landede i fredags), men det er jeg alligevel ikke. Cool er til gengæld Tine Astrup fra Syddjurs Gymnasium og Janet Furtado fra Tønder Gymnasium, som 6. maj holder kursus om Taylor Swift for Engelsklærerforeningen for STX & HF.

Jeg er med på, at Cowboy Carter-albummet snart er yesteryear’s news, men måske er jeg så heldig, at forløbet her kan fungere som en slags skabelon for fremtidigt arbejde med album-udgivelser, der kan være værd at tage op i undervisningen.

Ordslangen

Jeg faldt over idéen med en begrebsslange i Elisa Francks bog Øvelser til samfundsfag, og jeg har brygget lidt videre på ideen, så den nu er en gloseøvelse.

Eleverne har 15 gloser og kernebegreber, der knytter sig til det seneste tema, vi har læst. De skal nu, i par, indplacere disse 15 ord i en slange (som jeg har fået en dejlig tegneven til at tegne). Eleverne skal skrive ord, der associativt passer sammen, ved siden af hinanden, så fx ’victim’ står ved siden af ’culprit’, som igen står ved siden af ’transgression’ osv. De skal også kunne forklare, hvordan de mener, at ord ved siden af hinanden hører sammen (det kan både være, at de er synonymer, antonymer eller optræder i faste forbindelser sammen eller noget andet). Du kan hente ordslangen her eller under materialer, hvor den er klar til print og til at dele ud. Husk at indberette til Copydan.

Øvelsen giver eleverne mulighed for at arbejde med en dybdeforståelse af gloserne gennem betydningsforhandling for derigennem at komme et skridt nærmere konsolideringen af disse gloser.

Hvis man leder efter andre ideer til at arbejde med ordforråd i forbindelse med tekstlæsning, vil jeg gerne foreslå, at man kigger i min egen bog fra samme serie som Elisas: Engelsklærerens øvelsesbog.

Roe v. Wade

Forberedelsen til skoleåret er skudt i gang, og jeg starter i den dystre ende med et enkelt modul om Roe v. Wade.  Jeg har taget udgangspunkt i en Facebooktråd med memes om Roe v. Wade, som blev oprettet på Engelskundervisere i de gymnasiale uddannelser. Nedenfor ligger en beskrivelse af de forskellige sekvenser, som nok kommer til at indgå i mit modul (i den rækkefølge). Måske når jeg ikke det hele.

Sekvens 1: Define the term

I par skal eleverne undersøge og forsøge at definere de følgende fraser, som de uvægerligt vil støde på i diskussionen om Roe v. Wade, men som også bruges i mange andre sammenhænge, når der tales lov og rettigheder i USA. Her kan bestemt føjes flere til listen:

constitutional right

law of the land

supreme court justices

women’s right to choose

Hvert par får kun en begreb, de skal undersøge. Efterfølgende præsenterer parrene på skift begreberne på klassen, hvor hele klassen byder ind med deres forhåndsviden om begrebet. Parrene, der har undersøgt begrebet, byder ind med uddybninger, tilføjelser og rettelser.

Sekvens 2: Three minute writing / ten minute research

Elever skriver individuelt alt ned, hvad de har hørt eller mener at have hørt og vide om Roe v. Wade. Efter de tre minutter deler de deres pointer med en nabo.

Nu får alle elever ti minutters research-tid til at undersøge og efterprøve pointer. De skal ikke bruge tid på memes, satire eller lignende – det kommer de til senere. Man kan eventuelt give eleverne specifikke websider, de skal læse på. Alle skriver to ting ned fra deres research, som de ikke var klar over før. I en lynrunde på klassen præsenterer alle elever en pointe om Roe v. Wade. Det kan enten være en pointe, de lige har læst, eller noget de vidste i forvejen.

Sekvens 3: Mind the meme

Eleverne får et ark med ca. 15 forskellige memes (jeg har hentet alle memes inde fra førnævnte tråd i Engelskundervisere på gymnasiale uddannelser). Individuelt skal eleverne se disse memes godt igennem og sætte cirkel om dem, som de ikke forstår.

Herefter spiller de ’find someone who…’, hvor alle rejser sig op og finder forskellige samtalepartnere i håbet om at finde en klassekammerat, der kan forklare de memes, de ikke selv forstår.

På klassen samler vi efterfølgende op på de memes, som stadig mangler at blive forklaret. Vi diskuterer kort, hvad et godt meme er, hvad der skal til, for at det går viralt, og hvad memes (ikke) kan bruges til i en politisk debat.

Sekvens 4: Choose the right meme (for others)

I grupper af tre vælger eleverne tre memes ud, som de laver forskellige målgruppe-profiler til (nederst på arket med memes findes en skabelon til målgruppeprofil): Hvem er dette meme særlig henvendt til? Hvem finder især dette meme interessant/humoristisk/rammende…? Hvem deler dette meme?

Herefter deler eleverne deres målgruppeprofiler og memes imellem sig og går i matrix-grupper (også af tre), hvor de skiftes til at præsentere et meme, deres målgruppeprofil og begrundelsen for, at deres målgruppeprofil ser ud, som den gør.

Sekvens 5: Take a stand

Eleverne vælger nu det meme, de bedst kan lide, eller det meme, der provokerer dem mest. Vi diskuterer på klassen, hvorfor de har valgt, som de gjorde, og hvad der berører dem i sagen om Roe v. Wade.

Jeg kommer til at bruge modulet som en introduktion til et ugentligt programpunkt i vores timer, “Last Week Today”, hvor eleverne skal læse en selvvalgt artikel fra en selvvalgt engelsksproget avis, som vi diskuterer i grupper på klassen. På den måde håber jeg, at jeg kan blive bedre til at gribe aktuelle begivenheder i den engelsksprogede verden og give dem plads i klasseværelset.

Tak til Monica Christensen Birkler for at have startet meme-tråden, og tak til alle de kolleger, der har budt ind med memes, som var lige til at plukke.