En variation af sandt eller falsk er at lave blot to kolonner: en handlingskolonne/dialogkolonne og en tankekolonne. I handling-/dialogkolonnnen skriver du bestemte handlinger eller udsagn foretaget eller sagt af forskellige karakterer i teksten. I tankekolonnen skriver eleverne nu ned hvilke tanker de tror, går igennem karakterens hoved mens ytringen siges, eller handlingen foretages. Øvelsen sætter fokus på personkarakteristikker, og på hvordan dialog og handlinger kan fortolkes.
Materialet findes også under materialer.

EP