Evaluering er jo ikke kun evaluering af undervisningen. Det er jo i høj grad også en evaluering af elevernes læring. I denne her formative evaluering kan du hurtigt få samlet op på timens lærte stof.
Bed eleverne samle det centrale i en tekst eller et emne i et enkelt ord, en tegning eller i et 30-sekunders resume, og tjek om det virkelig er det centrale de har fået fat i. Eller vend øvelsen om: Giv eleverne de centrale stikord fra timen eller forløbet, og bed dem udfolde disse i en længere sammenhængende tekst (f.eks. som en lille aflevering), i en podcast eller en film lavet i Windows Movie Maker eller Photostory.
At evaluere på denne måde giver dig forhåbentligt et overblik over hvor elevernes Bildungslücken måtte være, og hvor der er behov for at du repeterer.

Og det var så ugens tema. Har du forslag til andre temaer jeg kunne tage op, så smid en kommentar. Og i øvrigt er jeg altid glad for at få kommentarer, så giv endelig lyd hvis du har det mindste på hjerte.

EP