Efter en interessant pædagogisk dag med udgangspunkt i elevtrivsel føler jeg mig vældig inspireret til at skrive lidt om dagens hovedbudskab. Vi havde i bedste Operation Dagsværk-ånd hyret 4 elever til at komme og fortælle om deres syn på den store elevtrivselsundersøgelse foretaget sidste år. Hvordan kunne vi som lærere gøre det endnu bedre (her var udelukkende tænkt på undervisning).  Eleverne lagde især vægt på et ønske om at vi som lærere bryder rytmen! Til sidst på dagen havde vi besøg af Jens Arentzen som blæste os helt omkuld med sin energi, sine historier og sine pointer, som netop lå fint i tråd med alt det eleverne havde sagt tidligere på dagen: Forstyrrelsen var for ham kodeordet. Det er i forstyrrelsen, bruddet på rutinen, at ordet bliver levende, og at mennesker når hinanden på en måde de ikke glemmer.

Og selvom forstyrrelser og ændrede rytmer lyder legende let, er det det jo ikke altid. Men måske findes der alligevel et par greb der kan tvinge os til at forsøge at bryde rytmen hvad enten det er med nye materialer, nye arbejdsformer eller bare vores egne vaner.

 1. Sæt dig for at du, hver anden eller tredje gang, finder på en ny måde at gennemgå dine materialer på. Her kan du som tommelfingerregel sige til dig selv at de ting du plejer at lave arbejdsspørgsmål til, absolut ikke må tilrettelægges med arbejdsspørgsmål, og det du plejer at holde lærerforedrag om, må absolut ikke fortælles gennem lærerforedag. Hvad sker der så? Det er det der med et populært begreb kaldes benspænd.
 2. Sæt dig for en gang imellem at indføre en xxx-måned hvor du har fokus på at sætte dig ind i et nyt materiale, et nyt emne, nogle nye web 2.0-værktøjer eller noget helt andet. Det at afsætte en hel måned til projektet (men stadig afgrænse det til ET projekt i EN måned) kan være med til at gøre projektet overskueligt.
 3. Udnyt nogle af de fantastiske muligheder Web 2.0-værktøjer giver til at gøre tingene anderledes. Saml f.eks. op på gruppearbejder ved at bede eleverne indtale små podcasts på max 3 minutter der samler op på de mest centrale aspekter af de spørgsmål de har diskuteret. Sørg for at alle elever i gruppen siger noget. Dette giver et noget mere skarpt fokus end den til tider umanerligt kedelige fremlæggelsessituation på klassen. Eleverne kan bruge audioboom eller soundcloud til at optage med.
 4. Gør noget uventet: I dag forklarede jeg f.eks. eleverne hvad ’console’ betyder ved at give en elev et knus.
 5. Smid små faglige quizzer ind når blodsukkeret daler. Brug dem til at samle op på hvor vidt eleverne stadig er med og forstår det i taler om. En quiz behøver ikke tage mere end 5 minutter, og du kan evt. bruge skabelonerne fra Classtools eller ESL Classroom 2.0.
 6. Vend undervisningen om, og lad eleverne undervise for en dag.
 7. Tving dig selv til ikke at give lektier for. Kan det rykke på dine undervisningsmetoder? For hvad gør du nu?
 8. Flyt rundt på bordene, og tildel eleverne pladser andre pladser end dem de plejer at vælge. Det kan gøre underværker for klassedynamikken. Bare husk at sætte bordene på plads igen efter endt time.
 9. Få fysisk aktivitet i gang:
  • Lav en stafet hvor eleverne løber ned og får et spørgsmål. Kan de svare, får de et point, svarer de forkert, minus et point, men de kan også vælge at løbe tilbage til gruppen, der står med bogen og slå op efter svaret.
  • Fire-på-stribe behøver ikke foregå på et stykke papir. Spred 20 A4 ark ud på et gulv, hvert ark har et ord på med et verbum der knyttes til en eller flere præpositioner. Eleverne spiller nu i sammen i grupper af 12 mod hinanden (6 mod 6). Én elev ad gangen hopper op på et stykke papir og siger en sætning med dette ’phrasal verb’. Det gælder nu for eleverne om at få fire elever på stribe.
  • Find pladsen i en sætning (god til syntaks og kohæsion). Eleverne får alle en del af en sætning eller en tekst udleveret og en gruppeleder skal nu forsøge at sætte eleverne ’rigtigt’ sammen, således at de danner den rigtige rækkefølge for den sætning eller det tekststykke. Eleverne må gerne læse deres tekststykker højt, men ikke sige andet og ikke vise deres tekststykker til nogen, og kun gruppelederen må flytte rundt på resten af gruppemedlemmerne.
  • Find én der-øvelser fungerer også som en god fysisk aktivitet.

Min påstand vil til enhver tid være at der er mindst 111 måder vi kan variere på uden at gå på kompromis med det faglige indhold.

EP