De små tegnefilmsprogrammer, hvor du selv kan designe hvad karaktererne skal sige, hvordan de skal se ud, og hvor de skal befinde sig, kan sagtens bruges til faglige formål. Brug et program som GoAnimate eller Xtranormal til at

  1. samle op på et lærerforedrag. Få eleverne til at lave disse små tegnefilm med de mest centrale informationer fra lærerforedraget eller dagens lektie.
  2. samle op på et helt emne. Hvad var det centrale i dette emne, og hvordan kan de forskellige tekster forbindes?
  3. nyfortolke svære tekster. Eleverne skal samle op på det centrale i en tekst med en tegnefilm.
  4. forklare grammatiske regler eller regler for hvordan man skrive en redegørelse, eller for hvordan man løser en anden opgave.
  5. evaluere. Bed eleverne lave små film der diskuterer og kommenterer undervisningen.

Selvom det umiddelbart ligner en tivolisering, så mener jeg der er en interessant faglighed i at få essensen formuleret i intet mere end 10 x 180 tegn, og at få essensen formuleret i en helt anden genre end den oprindeligt blev formidlet i.

EP