sin blog, hvor videndeling er det helt centrale ord, fordi hun blot poster et materiale, og det så efterfølgende er op til bloglæserne at poste ideerne, postede Sandy Millin forleden to reklamefilm for henholdsvis The Sun og The Guardian. Du kan se de to reklamer lige her.

Dette er en oplagt måde at kombinere flere forskellige typer medieanalyse. Man kunne for eksempel starte med at lave en analyse af de to reklamefilm. Til denne analyse kunne man dele klassen i to, hvor halvdelen arbejder med den ene film og den anden halvdel med den anden. De resultater og betragtninger som eleverne finder frem til, kunne evt. postes i klassens Facebook-gruppe (hvis I har sådan én) som kommentarer under filmen, i en blog, eller man kunne sammensætte eleverne efterfølgende to og to (en elev med hver sin reklamefilm), hvor de så præsenterer deres resultater for hinanden. På klassen kan I så samle op på de mest gennemgående betragtninger, der er blevet præsenteret, og herigennem få diskuteret de virkemidler, der er brugt i de to reklamer, samt målgrupper.

Herefter kan du bede eleverne sammenligne artikler fra hhv. The Sun og The Guardian inden for forskellige sektioner af aviserne. Du kan jo dele eleverne ind i grupper, hvor en gruppe skal undersøge indlandsstoffet, en anden gruppe udlandsstoffet, en tredje gruppe sporten osv. Eleverne kan her se på hvilke typer artikler fylder mest, hvor avisen placerer de forskellige sektioner, osv. Selvfølgelig fungerer dette bedst, hvis der vælges eksemplarer af avisen fra samme dag.

Igen kan I samle op på klassen og diskutere hvordan dette passer med det image reklamefilmen gav af avisen.

Endelig kan du have fundet en artikel fra hver af aviserne baseret på den samme historie som I kan gå i dybden med og analysere for opbygning, for sproglige virkemidler, for tone, for journalistisk vinkel, for lix osv.
EP