Sæt fokus på sproglige nuancer ved hjælp af ordstriber, f.eks. måder at grine på, hvor ca. fem forskellige gloser repræsenterer svagere og stærkere måder at udføre handlingen på: smile, snicker, giggle, laugh, guffaw. Eller hvad med måder at gå/løbe på, måder at tale/råbe på, måder at berøre en anden på osv…. Du kan enten give eleverne den blandede ordstribe på SMARTBoardet og bede eleverne sætter gloserne i rigtig rækkefølge, eller du kan optage små videoer med udførelsen af de forskellige verber og bede eleverne matche videoklip med gloser. Eller bare finde billeder af handlingerne og bede eleverne matche glose med billede. Når der er styr på gloserne, kan du bede eleverne skrive små scener med hvert af ordene og herigennem diskutere hvilken stemning de enkelte ord bidrager med til en tekst.

EP