Et af de faglige mål på engelsk A-niveau er at introducere eleverne for elementer af det engelske sprogs udvikling. Her kan The History of English in Ten Minutes måske være en hjælp. Du kan vise eleverne et par afsnit ad gangen (som hver kun varer ca. halvandet minut) og bede eleverne genfortælle det sete for hinanden. Er der tvivlstilfælde, kan I sammen afklare det på klassen. Du kan også prøve at vise dem én af tegnefilmene først uden lyd, og derefter kan I så diskutere om de ud fra billederne kan regne ud hvad der sproghistorisk sker i den periode der er vist.

Prøv også at give eleverne nogle uddrag af tekster på Old English, og se hvor meget de egentlig kan forstå (det er slet ikke så lidt), og snak om hvorfor de mon alligevel forstår så meget. Brug f.eks. uddrag fra The Voyages of Ohthere and Wulfstan.

I kan også prøve quizzen om de 100 mest brugte engelske ord og diskutere hvor de fleste af ordene kommer fra, og hvad grunden til dette mon er.

Når I har set alle afsnittene af The History of English, kan I jo prøve at undersøge og diskutere oprindelsen af ordene i en tekst I arbejder med. Især i forbindelse med den stilistiske øvelse til delprøve 1 kunne dette nok være et interessant fokus.

EP