Så er vi i gang igen – okay, nogle af jer har været i gang i mindst en uge, men jeg er altså først startet i dag, eleverne kommer først i morgen, og min første undervisningstime er først på torsdag. Den første uge kræver altid lidt mere energi (man skal jo lige tunes ind og lære sine elever at kende), og mangler du lidt input til hvordan du kommer i gang igen, kan du eventuelt kaste et blik på mit indlæg om det første møde og det tilhørende addendum.
Men egentlig skal dagens indlæg handle om hvad man stiller op med fem-ti minutter tilbage af en time, især her i den første uge hvor stemningen stadig er præget af sommerferie-mode. Eleverne skal jo lige have en chance for overhovedet at få lektier for. Altså, her kommer en række småøvelser der altid kan hives op af hatten og ikke kræver den store forberedelse. Og ja, de fleste af dem er nævnt tidligere på bloggen, så bare søg på bloggen for at få nærmere instruktioner hvis du har brug for det.

 1. Mads og Monopolet (sprog eller dansk (argumentation)). Eleverne skriver et personligt problem på en seddel (må gerne være fiktivt) og lægger det i en hat. I grupper af tre trækker man et problem op og diskuterer løsningsforlag.
 2. Pass the bomb (sprog eller dansk). Eleverne sætter sig i grupper af 3-4 med en ting der kan sendes rundt mellem gruppemedlemmerne (f.eks. et penalhus). Giv dem en kategori, f.eks. ’verbs starting with s’ eller ’danske forfattere’. Eleven der holder genstanden, siger et ord inden for kategorien inden han må sende genstanden videre til sin nabo. Hver runde spilles mellem ca. 30 og 60 sek. Man taber en runde hvis man sidder med genstanden når tiden er gået.
 3. Skriv en diktat (sprog). Læs højt fra en tekst (gerne en der indeholder gloser I lige har arbejdet med), og bed eleverne skrive ned.
 4. Homofon-diktat (engelsk). Hav altid en liste med homofoner på dig. Tag den frem når du har fem-ti minutter tilovers. Læs hvert ord, og bed eleverne skrive så mange forskellige stavemåder/betydninger til ordet som muligt.
 5. Skriv en refleksion (dansk/sprog). Brug fem-ti minutter på at skrive ned hvad I har lavet i timen). Læs et par eksempler højt. Du kan også sige at bestemte ord fra tavlen skal indgå. Varier evt. ved at bede eleverne skrive et digt over timen frem for blot et referat.
 6. Træn dagens gloser (sprog). Visk gloserne på tavlen ud. Spørg herefter eleverne hvilke gloser der var på tavlen, og bed dem lave sætninger med gloserne. Du kan også starte med at viske oversættelsen af gloserne ud, bede eleverne sige oversættelserne igen og skrive disse til påny inden du så visker gloserne ud og beder elever rekonstruere hvilken glose der hører til hvilken oversættelse.
 7. Lav en uregelmæssigt verbum-quiz (sprog). Hvis du ikke har en stribe uregelmæssige verber skrevet ind i din SMARTBoard ’random word chooser’, så kan du også bare stå med ordbogen, sætte eleverne sammen i par, sige et uregelmæssigt verbum i infinitiv og bede eleverne på skift bøje verberne i hhv. præteritum og perfektum.
 8. Træn perioder (dansk). Del eleverne ind i to eller tre grupper (af ca. 10). Giv hver elev (undtagen én fra hver gruppe) en seddel med en litterær periode (eller forfattere fra forskellige litterære perioder), og bed eleven der ingen seddel fik, sætte de andre elever i kronologisk rækkefølge. Holdet der er først færdig med den rigtige rækkefølge har vundet.
 9. Træn stilarter (dansk). Efter at have arbejdet med en bestemt stilart, kan du bede eleverne bruge de sidste par minutter af dagen på at skrive en lille tekst i den stilart. Vis dem eventuelt et billede, de kan lade sig inspirere af. Du kan også bede dem skrive i bestemte fortællere (f.eks. alvidende, 3.person bunden synsvinkel, jeg-fortæller), eller i bestemte fremstillingsformer (panoramisk, scenisk…).
 10. Træn ordklasser (sprog). Kig på en tilfældig sætning fra dagens tekst (som er mere end syv ord). Bed eleverne udskifte hvert eneste ord i sætningen med et ord fra samme ordklasse og også i samme bøjning (altså datidsformer med datidsformer, komparativer med komparativer….).
 11. Evaluer (dansk, sprog). Bed eleverne kort genfortælle hvilke metoder I har arbejdet med i dag. Skriv dem op. Få eleverne til at rejse sig og stille sig ryg mod ryg. Bed dem med hånden ud for sig markere i hvor høj grad de enkelte metoder lykkedes. Eleverne vender sig nu mod deres makker og sammenligner placeringen af deres hænder og diskuterer hvorfor de evaluerede som de gjorde. Du går rundt og lytter. Masser af væsentlig information at finde her!
 12. Fup eller fakta (sprog, men også dansk). Del eleverne ind i mindre grupper, og giv hver gruppe en ordbog (giv dem en fremmedordbog i dansk). Hver gruppe finder et eller to ord, som de finder på to forkerte og en rigtig forklaring til. Når alle gruppe har deres fup- og faktaforklaringer klar, læser de højt. Andre grupper gætter på hvilken forklaring er rigtig, og gætter en gruppe rigtigt, får de selvfølgelig et point.
 13. Snak løs (sprog, men også dansk). Sæt eleverne sammen i par. Giv eleverne et provokerende udsagn, et moralsk dilemma, eller i dansk bare noget du gerne vil have de skal repetere. Bed elev nummer et i parret tale i 45 sekunder uafbrudt om emnet, og elev nummer to kan efterfølgende supplere i 30 sekunder.
 14. Læreren ved alt. Giv eleverne mulighed for at spørge løs omkring deres noter fra timen. Var der noget de ikke var helt sikre på de forstod. Noget der skulle gentages. Giv plads til alle typer spørgsmål, og giv plads til at få fyldt alle de huller ud der måtte være efter timen.
 15. Tjek dagens overskrifter (kræver måske lidt mere end fem minutter). Bed eleverne gå ind på nogle forskellige aviser, se nogle overskrifter og fortælle hvad de tror gemmer sig bag historien før de læser den (skimmer den) og ser om de havde ret. I dansk kan I jo tale om tonen i overskriften, og om det passer til tonen i artiklen.

Men hvad er dine bedste tips til de der ekstra fem-ti minutter vi ind imellem står med?

EP