Egentlig kommer ideen til denne øvelse vist fra den lidet flatterende ’leg’ fra de glade universitetsdage ’Bullshit Bingo’ (eller Buzzword Bingo). Hvis ikke du kender den leg, kan du se reglerne for den her, men dette blogindlæg læner sig altså kun op ad legen og er meget mere seriøst i sit udgangspunkt.

  1. I forbindelse med en længere håndbogstekst (f.eks. fra en litteraturhistorie om en bestemt periode eller forfatter) kan du bede eleverne om hjemmefra at lave en bingoplade med de 9-12 mest centrale begreber fra teksten. Når I mødes på klassen kan du holde et lille lærerforedrag der samler op på dagens lektie, og eleverne krydser nu de begreber af på deres bingo-plade som indgår i dit lærerforedrag. Det skærper elevernes bevidsthed for nøgleord mens de læser, men måske også deres evne til at lytte efter i et lærerforedrag.
  2. Synes du det er for doppelt gemoppelt både at bede dem læse i en litteraturhistorie og derefter give dem et lærerforedrag, kunne I også springe direkte ud i læsningen/analysen/tolkningen/perspektiveringen af f.eks. et digt, og hver gang én af klassekammeraterne bruger et begreb fra en bingoplade (stadig lavet hjemmefra med udgangspunkt i litteraturhistorien), må det afkrydses (elever må selvfølgelig ikke krydse felter af hvis det er dem selv der bruger begrebet, men gerne anspore andre til at bruge det).
  3. Alternativt kunne I vente med at lave bingoplader, og i stedet kan du på klassen udpege to eller tre elever der skal genfortælle lektien fra litteraturhistorien, og mens disse elever forbereder deres præsentation, laver de andre elever deres bingoplader. Samme procedure: begreber medtaget i foredragsholdernes oplæg må krydses af på pladerne. Har vi en vinder?
  4. Er du sproglærer, kan I jo også lave bingoplader med gloser fra dagens tekst som skal krydses af når de bruges naturligt i klassens diskussion.
  5. Eller du kan bruge bingopladen i forbindelse med et retorikforløb: Jeg har i hvert fald selv tidligere sat elever til at holde taler på klassen, og i disse taler skulle selvfølgelig indgå nogle troper og figurer. På bingopladerne står der så udvalgte troper og figurer som skal krydses af når disse optræder i en tale. På den måde sikrer man sig også tilhørernes fulde opmærksomhed, og de lytter nu efter troperne/figurerne i aktion fremfor bare et konkret ord, som de har stående på deres plade.

Måske ikke lige med det sidste eksempel her, men med de andre eksempler kan der samles op på bingopladen ved at lade elever skrive resumeer af timen hvor alle de overkrydsede ord fra pladen skal indgå.

Ideen til at bruge bingopladen har jeg faktisk fået fra dette blogindlæg om presentation bingo fra NspireD2 af Chris Clark

EP