Saml op på et emne samtidig med at eleverne trænes i at sætte ord på forskelle og ligheder mellem forskellige begreber, udtryk eller andre elementer af undervisningen. I denne øvelse arbejder eleverne sammen to og to. De skiftes til at læse to begreber, udtryk eller ord højt for deres makker som nu skal forsøge at sige hvad de to ord/begreber/udtryk har til fælles, og hvordan de adskiller sig. Ordpar kunne f.eks. være:
Romeo – Juliet
Tybalt – Benvolio
The Middle Ages – The Renaissance
Juliet – Rosaline
family – lover

Under materialer kan du finde et eksempel på øvelser med parord, som kan bruges til opvarmning. Men som sagt, øvelsen kan sagtens bruges som repetition, og eleverne kan jo lave parordsspil til hinanden.

EP