Forløbsplaner

Rahim, Gotfredsen og Ottesen

I går udkom Tobias Rahims digtsamling ”Drømmene maler virkeligheden”. Jeg har ikke fået fingre i bogen endnu, men den er på vej. Til gengæld brugte vi i går ”Når mænd græder” på mit 2.g dansk-hold, hvor vi først havde læst Sørine Gotfredsens...

læs mere

Biden Battle

Vi har arbejdet med American Values på mit 1.g engelskhold, og inspireret af Leander Møller Gøttcke fra Syddansk Universitet, som holdt oplæg på Årskurset i Engelsklærerforeningen for Gymnasiet og HF, 2021, er vi nu i gang med at se på splittelsen...

læs mere

Brevkasselitteratur – et forløb

For et par måneder siden blev jeg grebet af ideen om at lave et forløb om brevkasselitteratur, og med hjælp og inspiration fra gode kolleger på Ideudvikling for danskundervisere på Facebook er det nu blevet afprøvet - også til eksamen....

læs mere

Forløb om videnskabsformidling

I foråret - før coronaen satte ind og efter mine daværende 2.g’er havde afleveret deres SRO - besluttede jeg mig at lave et forløb om videnskabsformidling, der skulle have to sigter: For det første skulle det vise denne naturvidenskabelige klasse...

læs mere

Forløb: Great Speeches of History

Når jeg skal i gang med at undervise i den skriftlige non-fiction-genre, er jeg begyndt at indlede dette med et forløb om Great Speeches of History, og jeg er sikker på at rigtig mange andre kolleger gør det samme mere eller mindre. På samme måde...

læs mere

Grenfell Tower af Ben Okri

Jeg fik for få dage siden det nye Anglo Files  ind ad døren, som i dette nummer sætter fokus på Brexit. Bladet er spækket med interessante baggrundsartikler, ideer til helt nye romaner der på en eller anden måde tematiserer Brexit og konkrete...

læs mere

Samtaleanalyse

Jeg har vist aldrig helt fundet ud af hvordan jeg skulle undervise i samtaleanalyse, og hvordan dette hensigtsmæssigt kunne overføres til litterær analyse, men nu har jeg måske knækket koden. I min 3.g-danskklasse er vi kommet til 90ernes...

læs mere

Mundtlighedsforløb

I min 1.g-klasse er jeg ikke kommet så godt fra start. Jeg brugte en masse energi i grundforløbet på at lære min klasse at kende og få dem til at være trygge ved at tale foran hinanden. På hele årgangen brugte vi kapitlet ’Open Up’ fra vores bog...

læs mere

Køn og identitet

Køn og identitet er et hot emne i mine to fag, og jeg glæder mig til at køre et forløb i engelsk om netop dette næste skoleår. Forløbet skal basere sig på den nye bog fra Lindhardt og Ringhof, Unsex Me af Mette Brynaa Hansen og Anne Louise Haugaard...

læs mere

Ironi i forløb

Jeg har længe leget med tanken om at lave et forløb om ironi i dansk litteratur. Udgangspunktet var egentlig at få hakket nogle kanonforfattere af i et ironi-forløb, og jeg havde tænkt at jeg ville bruge Thomas Bredsdorffs Ironiens pris som...

læs mere

Digital Identities 2

De to sidste moduler inden vinterferien (som jo er nu her på Fyn) har vi næsten fået rundet forløbet om Digital Identities af. Som jeg nævnede sidst, gav jeg eleverne filmen om SOPA fra Kahn Academy for som lektie, og de skulle skrive to af filmens...

læs mere

Lidt uvidenskabelig AP-forskning

Så blev det ferie, og det betyder samtidig at jeg er færdig med mit forløb i Almen Sprogforståelse, danskdelen. Jeg vil fra det forløb lige dele en enkelt time som jeg og klassen faktisk havde ret meget fornøjelse med. I timen hvor vi ville...

læs mere

Graphic Fiction – modul 11

Det var meningen at dagen i dag skulle være sidste modul i dette forløb, men vi nåede ikke alt det vi skulle, så jeg fylder et ekstra opsamlingsmodul på næste gang. I dag kiggede vi på de paneler i kapitel 2, bog 2 af MAUS hvor Art bliver...

læs mere

Graphic Fiction – session 9

Igen i dag var der fokus på analyse og tekstdiskussion, så jeg havde delt de uddrag af Maus, kapitel 5, som var dagens lektie, ind i mindre afsnit (vist nok 6 i alt), og fordelt kopier af disse afsnit på særskilte ark rundt om i klassen. Jeg bad nu...

læs mere

Graphic Fiction – session 8

Dagen i dag var præget af klassediskussion, men når eleverne er så optagede af teksten som jeg faktisk synes disse er, så er det bestemt til at leve med. Vi startede gennemgangen af kapitel 4 i MAUS med en rundt-om-bordet-øvelse hvor jeg havde delt...

læs mere

Graphic Fiction – modul 7

Eleverne havde til i dag læst kapitel 2 af Maus (bog I), og jeg havde bedt dem inddele kapitlet i afnsit. Det resulterede i en inddeling på 6 afsnit: 1 – Art + Vladek – pills, health and communism (28-31) 2 – premature births (31-32) 3 – Anja...

læs mere

Graphic Fiction – modul 6

Vi lavede i dag den gloseøvelse eleverne efterlyste sidste gang. Jeg havde skrevet de mest centrale af de begreber vi har arbejdet med i forbindelse med teorien ind i en ’random word chooser’ i SMARTBoardet, og efter af have givet eleverne ca. 10...

læs mere

Graphic Fiction – modul 5

Det giver altid en helt særlig herlig stemning i klassen når man som lærer dukker op med en spand tuscher og papir. Elevernes begejstring over at de på et tidspunkt skal tegne overrasker mig altid glædeligt. Men vi startede ret traditionelt med at...

læs mere

Graphic Fiction – modul 3

Timen i dag startede med en brainstorm over den temmelig svære tekst eleverne havde læst, nemlig McClouds kapitel om hvorfor vi fordyber os sådan i tegneserier, og om McClouds teori om forholdet mellem tegneserier og ’iconic representation’. Det...

læs mere

Graphic Fiction – modul 2

I dag – dagen hvor folketingsvalget endelig blev udskrevet – har jeg så haft andet modul i forløbet om Graphic Fiction. Vi startede med at forsøge at definere nogle af de begreber som bruges når man taler om det jeg på dansk ville kalde...

læs mere

Graphic Fiction – modul 1

Et af mine nyt(skole)årsforsætter var at lave et forløb om Graphic Fiction, og i dag startede jeg så introduktionsmodulet til dette forløb (som også er en optakt til et efterfølgende forløb om American Postmodern). Jeg har tænkt at jeg efter hvert...

læs mere

Planlæg din sommerferie

Sig nærmer tiden hvor vi skal på sommerferie (langsomt, men sikkert!). Har du et par moduler tilovers i dine engelskklasser (eller i andre fremmedsprogsklasser), kan du jo få dem til at planlægge en lille lækker ferie for dig. De skal planlægge en...

læs mere